Jednotka civilní ochrany Praha

Jednotka civilní ochrany je zařízením ochrany obyvatelstva s činností v oblasti požární prevence, poskytování zdravotnické pomoci a zabezpečení spojení. Někdy se pro takový útvar používá též název Skupina dobrovolníků ochrany obyvatelstva.

Tento celek techniky, materiálu a především proškolených dobrovolníků je připraven v případě potřeby pomáhat například ve formě nepřetržité požární hlídky a zdravotnické služby v evakuačních a přijímacích střediscích, nebo provozováním dočasných krizových telefonních linek - callcentra - pro potřeby obcí či městských částí a krizové informování jejich občanů.

Výjezdová a logistická základna Hloubětín

U Elektry, Praha 9
dohled@jednotkacopraha.cz
+420 245 019 112

 

Provozovatel:

HASIČI PRAHA - sever

hasici@hasiciprahasever.cz
+420 245 019 111
+420 775 710 150


Po dlouhých jednáních a zejména administrativních úkonech se podařilo převodem od státu pořídit "nový" osobní automobil pro hasičské družstvo Jednotky civilní ochrany Praha.

ŠKODA Fabia II v červené barvě ve verzi combi bude sloužit pro činnost požární hlídky. Po servisní prohlídce a nutných opravách bude následovat opatření bílým pruhem a potřebným...